Waarom een incassokantoor?

De belangrijkste reden om een incassokantoor in te schakelen is dat een incassokantoor beter kan innen dan u zelf. Deze stelling wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat incassokantoren aanzienlijk betere resultaten halen bij het innen van openstaande vorderingen dan ondernemers zelf. Dat is ook niet zo vreemd. Voor een incassokantoor is het innen van openstaande vorderingen dagelijks werk. Bovendien wordt dit werk uitgevoerd door professionals.
Voor een ondernemer spelen vaak andere overwegingen mee in de relatie met een debiteur. Hierdoor wordt het nemen van maatregelen om de debiteur tot betalen over te halen, nogal eens uitgesteld. Het effect is dat naarmate de tijd verstrijkt, de inning steeds moeilijker wordt.
Ons incassokantoor kan u helpen u debiteurenbeheer zo in te richten dat u debiteuren precies weten wat ze aan u hebben. Wanneer men weet dat u niet schroomt om een incassokantoor in te schakelen, zal men eerder geneigd zijn om vorderingen te voldoen. Dit komt de relaties met u klanten alleen maar ten goede.

Het inschakelen van een incassokantoor is ook voor u aantrekkelijk omdat wij altijd op no-cure-no-pay basis werken. Daarbij worden de incassokosten altijd zo veel mogelijk op de debiteur verhaald.

incassokantoor

De procedure

Ons incassokantoor hanteert een incassoprocedure die altijd uit twee fasen bestaat. De eerste fase betreft de zogenaamde minnelijke incasso. In deze fase proberen we de debiteur over te halen om alsnog te betalen. Dit gebeurt schriftelijk, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. De debiteur krijgt als het ware nog een laatste kans.
Mocht dit geen effect hebben, dan zullen wij, afhankelijk van uw situatie, gaan overleggen en onderhandelen met kredietinstellingen, deurwaarders, overheidsinstellingen e.d.. Wij zullen tevens een afbetalingsregeling opstellen voor uw debiteur.
Slaagt ons incassokantoor er in de vordering te incasseren, dan ontvangt u een eindafrekening. Lukt het ook ons niet om het openstaande bedrag binnen te halen dan rest vaak niets anders dan een gerechtelijke procedure.
Sedert 2011 heeft u voor vorderingen tot een bedrag van € 25.000,- niet per se meer een advocaat nodig bij een gerechtelijke procedure. Ons incassokantoor kan u dus ook in een gerechtelijke procedure bijstaan. Ook hiervoor kunt u dus bij ons incassokantoor terecht. Wij hanteren voor gerechtelijk bijstand een betaalbaar tarief.

Advies

Overweegt u uw debiteurenbeheer aan te passen of aan te scherpen, dan is ons incassokantoor graag uw partner. Vul het contactformulier op deze website in of bel ons. Mailen mag ook.