Incasso dienstverlening - Aartsen & Somers

You are here: Home / Incasso dienstverlening

Buitengerechtelijke incassering: NO CURE NO PAY

De provisie

Incasso dienstverleningDe provisie (excl. 19% B.T.W.) bedraagt over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag per vordering:

Over de eerste € 3.000,- 15%
Over het meerdere tot € 6.000,- 10%
Over het meerdere tot € 15.000,- 8%
Over het meerdere tot € 60.000,- 5%
Over het meerdere 3%

De provisie bedraagt minimaal € 25,- (excl B.T.W.). Naast de provisie bent u per vordering, onafhankelijk van het resultaat, € 15,- (excl. B.T.W.) administratiekosten verschuldigd. Eventuele kosten van uittreksels van gemeenten en/of de Kamer van Koophandel komen voor uw rekening.

Vliet Advocaten

Samenwerking met Van Vliet Advocaten en deurwaarders door geheel Nederland.

Voor het geval dat er voor het nemen van gerechtelijke maatregelen een advocaat noodzakelijk is, werken wij samen met Van Vliet advocaten te Nijmegen www.vanvlietadvocaten. nl. Zij rekenen voor de door ons aangeleverde zaken een gereduceerd tarief. Voor het geval er beslagmaatregelen genomen moeten worden, werken wij samen met gerechtsdeurwaarders door geheel Nederland die de plaatselijke omstandigheden het beste kennen. Daar wij al twintig jaar in de incassobranche actief zijn, hebben wij de meest daadkrachtige deurwaarders kunnen selecteren.

Werkwijze Aartsen & Somers

Wij trachten in verband met kosten- en tijds-besparing vorderingen te incasseren zonder gerechtelijke stappen te ondernemen.

De werkwijze is als volgt. Uw debiteur wordt door Aartsen & Somers ingebreke gesteld, waarbij tevens aanspraak wordt gemaakt op de buitengerechtelijke kosten (= onze provisie) en de wettelijke rente.

Indien nodig voeren wij onderhandelingen, wordt overleg gepleegd met deurwaarders, kredietinstellingen, overheidsinstanties e.d. en stellen wij afbetalingsregelingen op.

In veel gevallen volgt betaling, waarbij u bovenstaande provisie verschuldigd bent over het daadwerkelijk geïncasseerde bedrag. Indien de debiteur het gehele bedrag waarop aanspraak is gemaakt, betaalt, is tevens onze provisie voldaan. In het geval dat uw debiteur alleen de hoofdsom betaalt, bent u de provisie aan ons verschuldigd. Wij vervolgen onze werkzaamheden voor wat betreft de incassering van het restantbedrag.

Gerechtelijke incassering

Mocht uw debiteur ondanks onze bemoeiingen niet tot betaling overgaan, dan bespreken wij met u de mogelijke gerechtelijke stappen. U kunt daarbij onder meer denken aan een kort geding, een proces voor de rechtbank, een faillissementsaanvraag of het leggen van conservatoir beslag.

Uiteraard geven wij u daarbij vooraf een indicatie van de – naast onze provisie – daarmee gemoeide kosten. Zonder uw toestemming worden vanzelfsprekend geen gerechtelijke stappen ondernomen.

Samenwerking

Samenwerking met kantoren in België, Duitsland en andere Europese landen.

Om ook in het – nabije – buitenland incassozaken te kunnen behandelen werken wij al vele jaren samen met kantoren ter plaatste. U kunt uw vorderingen op buitenlandse debiteuren dus ook bij ons onderbrengen.