Incassobureau Gelderland

You are here: Home / Incassobureau Gelderland

Inschakeling incassobureau Gelderland, soms onvermijdelijk

Het inschakelen van een incassobureau is soms onvermijdelijk. Uw vordering staat al lange tijd open en de betaling wil maar niet vlotten, wat u ook probeert. Ons incassobureau in Gelderland is dan uw partner als u besluit om de laatste noodzakelijke stappen te zetten. Als incassobureau in Gelderland bieden wij u alle noodzakelijk incassodiensten en juridische bijstand. Ons incassobureau in Gelderland staat u bij, tot bedragen van maximaal € 25.000,–, in uw gang naar de rechter

Onze incasso aanpak

Onze incassoprocedure valt uit een in drie onderdelen:

   1. Verzamelen van informatie en benadering van de debiteur
    Op basis van de verzamelde informatie wordt de debiteur benaderd en in gebreke gesteld.Wij nemen hierbij de incassokosten ook mee in onze berekening. Dit contact kan zowel schriftelijk, telefonisch of in een persoonlijk contact plaats vinden.
   2. De debiteur blijft betaling weigeren
    Indien nodig voeren wij onderhandelingen met deurwaarders, overheidsinstanties e.d..
   3. Afronding incassotraject
    Indien de vordering wordt betaald is de incassoprocedure afgerond. U ontvangt een eindafrekening. Mocht de debiteur niet, of gedeeltelijk betalen dan vervolgen wij onze incassering.

Incassobureau Gelderland

Waarom Incassobureau Gelderland?

Een incassoprocedure in Gelderland is niet zonder risico’s . Soms moeten een hoop inspanningen worden verricht om tot resultaat te komen. Dit is vaak de reden om bij lastige vorderingen van incasso af te zien. Ons incassobureau in Gelderland biedt incasso no-cure-no-pay aan. U betaalt ons alleen indien de inning slaagt.
Ondanks alle inspanning kunnen niet alle vordering worden geïnd. Een debiteur kan blijven weigeren te betalen of zelfs het bestaan van de vordering ontkennen. U kunt dan uw zaak voor leggen aan de Rechter. Geschillen over bedragen tot € 25.000, — kunnen sinds 2011 zonder advocaat worden voorgelegd aan een Kantonrechter. Incassokantoor Gelderland mag u ook in een dergelijke procedure bijstaan. Overdracht van het dossier is in dat geval niet nodig. Dat scheelt enorm veel tijd en geld. Onze tarief bedraagt € 95,– per uur exclusief BTW.

Preventie

Aartsen en Somers bespreekt met u graag de mogelijkheden van een actief debiteurenbeheer. Zo kan u het aantal incassotrajecten en gerechtelijke procedures tot een minimum beperken. Voorkomen is immers beter dan genezen. Onze preventietrajecten richten zich op:

 • Het voorkomen van betalingsachterstanden
 • Het op de juiste manier in rekening brengen van rente en kosten
 • Het tijdig onderkennen van betalingsproblemen
 • Het vooraf in kaart brengen van betalingsrisico’s
 • Etc.

Meer weten over ons incassobureau in Gelderland?

Wilt meer weten over een incassoprocedure of de mogelijkheden van preventie in Gelderland? Vul het contactformulier op deze website in of bel met een van onze medewerkers. Mailen mag natuurlijk ook.