Incassoprocedure - Aartsen & Someren

You are here: Home / Incassoprocedure

Incassoprocedure als sluitstuk debiteurenbeheer

IncassoprocedureU zit met verschillende debiteuren die niet of slecht betalen? Dan is het een goede zaak om eens naar uw debiteurenbeheer te kijken. Het debiteurenbeheer moet er op gericht zijn om het aantal openstaande vorderingen tot een minimum te beperken. Dit betekent dat vaak al in vroeg stadium maatregelen moeten worden genomen om de debiteur aan te sporen om te betalen. Vaak wachten ondernemers te lang met het nemen van maatregelen tegen onwillige debiteuren. Men is bang om de relatie te verstoren. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
Juist om de relaties goed te houden is het noodzakelijk om zo vroeg mogelijk maatregelen te nemen. Een incassoprocedure behoort derhalve onderdeel te zijn van het debiteurenbeheer.

Wanneer u relaties weten dat een incassoprocedure onderdeel is van u debiteurenbeheer, en dat u niet schroomt om maatregelen te nemen, blijven u relaties met u debiteuren helder en overzichtelijk. Men weet immers wat men aan u heeft.

Bovendien kunt u met een incassoprocedure betere inningsresultaten halen dan wanneer u zelf aan de slag gaat. Onderzoek heeft uitgewezen dat met een incassoprocedure aanzienlijk betere resultaten worden gehaald dan wanneer daarvan wordt afgezien. Dat is ook niet zo vreemd, want een incassoprocedure wordt uitgevoerd door professionals.

Een incassoprocedure is ook aantrekkelijk omdat deze altijd op no-cure-no-pay basis wordt uitgevoerd. Daarbij worden de kosten altijd zo veel mogelijk op de debiteur verhaald.

Twee fasen

Een incassoprocedure bestaat altijd uit twee fasen. De eerste fase betreft de zogenaamde minnelijke incasso. In deze fase wordt geprobeerd de debiteur over te halen om alsnog te betalen. Dit gebeurt schriftelijk, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.
Mocht dit geen effect hebben dan wordt overgegaan tot overleg en onderhandelingen met kredietinstellingen, deurwaarders, overheidsinstellingen e.d. en zullen er afbetalingsregelingen opgesteld worden.
Slagen wij er in de vordering te incasseren, dan ontvangt u een eindafrekening. Lukt het ook ons niet om het openstaande bedrag binnen te halen dan rest vaak niets anders dan een gerechtelijke procedure.
Sedert 2011 heeft u voor vorderingen tot een bedrag van € 25.000,- niet per se meer een advocaat nodig bij een gerechtelijke procedure. Ook hiervoor kunt u dus bij ons terecht tegen een betaalbaar tarief.

Uw partner

Overweegt u de inning van uw vordering uit handen te geven, dan zijn wij graag uw partner. Vul het contactformulier op deze website in of bel ons. Mailen mag ook.