Debiteurenbeheer

Iedereen in Nijmegen heeft wel eens te maken gehad met een onwillige debiteur. Of een debiteur die uw vordering betwist. Dan wordt het tijd om ons incassobureau in Nijmegen in te schakelen. Wij nemen u de incasso van uw hardnekkige vordering uit handen. Door onze gespecialiseerde incassodiensten halen wij een hoog inningspercentage.

Elke openstaande vordering heeft zijn eigen geschiedenis en achtergrond. Ons incassobureau in Nijmegen heeft daarom een incassoprocedure ontwikkelt waarbij rekening gehouden wordt met deze geschiedenis en achtergrond. Omdat wij uw relatie met uw debiteur kennen kunnen wij snel en adequaat optreden. Daardoor is onze incassoprocedure bijzonder effectief.

In drie stappen incasseren

Ons incassoprocedure verloopt in drie stappen:

  1. We benaderen van uw debiteur schriftelijk en telefonisch en waar nodig persoonlijk. Daarbij gaan wij te werk met respect en houden oog op het behoud van uw relatie.
  2. Indien de debiteur onwillig blijft gaan wij, afhankelijk van uw situatie, over tot overleg of onderhandeling met bijvoorbeeld kredietinstellingen, deurwaarders of overheidsinstellingen.  Mocht dit nog niet het gewenste effect hebben dan kunt u overwegen om juridische stappen te overwegen. Wij kunnen u hierbij ook ondersteunen vanwege onze samenwerking met Van Vliet advocaten te Nijmegen.
  3. Wanneer we de vordering hebben geïnd, ontvangt u de eindafrekening met een specificatie van de incassokosten. Voor consumenten in Nijmegen gelden de in de wet vastgestelde incassokosten. Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken die u heeft gemaakt met uw debiteur zoals vastgelegd in uw algemene voorwaarden. Indien u geen specifieke afspraken heeft gemaakt, geldt de wettelijke regeling.

Incassobureau Nijmegen

Alleen betalen bij inning

Wij werken als incassobureau in Nijmegen resultaatgericht. Daarom is incasso no-cure-no-pay een vanzelfsprekende aangelegenheid voor ons. Wanneer het zelfs ons niet lukt om de vordering te incasseren dan adviseren rest vaak niets anders dan een gerechtelijke procedure. Ook daarin kunnen wij u bijstaan.

Niet altijd een advocaat nodig

Sinds 2011 is een kantonrechter bevoegd vorderingen te behandelen tot een bedrag van € 25.000,- Een advocaat is dus niet altijd nodig bij een gerechtelijke procedure. Ons incassobureau in Nijmegen kan u derhalve in gerechtelijke procedures bijstaan. Wij hanteren hiervoor een aantrekkelijk uurtarief van € 115,- exclusief BTW. Daarbij komt dat dossieroverdracht niet meer nodig is.

Overige juridische dienstverlening

Onze deskundige juristen adviseren het Midden- en kleinbedrijf op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, etc. Ook in Nijmegen kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure tot bedragen van € 25.000,-. Ook hier geldt een uurtarief van € 115,- exclusief BTW

Vragen?

Zit u in Nijmegen met een openstaande vordering of wilt u zich in gerechtelijke procedure laten bijstaan. Wij zijn als incassokantoor in Nijmegen dan uw partner. Vul het contactformulier op deze website in of bel ons. Mailen mag natuurlijk ook.