Incassobureau Beuningen - Aartsen & Someren

You are here: Home / Incassobureau Beuningen

Incassodiensten

Niets is zo vervelend als een openstaande vordering waarbij de incasso maar niet wil lukken. Dat is niet anders in Beuningen. U heeft alles al geprobeerd: vriendelijk vragen, afspraken maken, overtuigen, dwingend vragen, dreigen met dwang, etc. Ons incassobureau in Beuningen is specialist in incassodiensten. Ons incassokantoor regelt voor u de incasso van allerlei soorten vorderingen.

Achter iedere openstaande vordering schuilt een verhaal. Daarom kiest ons incassobureau in Beuningen voor een incassoprocedure waarbij rekening gehouden wordt met dit verhaal. Daardoor halen wij met onze incassodiensten betere inningsresultaten. Wij handelen doortastend en snel zonder daarbij uw relatie met de debiteur uit het oog te verliezen.

Onze incassoprocedure

Incassobureau BeuningenOns incassoprocedure verloopt in drie stappen:

  • Stap 1: Het benaderen van uw debiteur. Dit gebeurt schriftelijk en telefonisch en waar nodig persoonlijk. Daarbij gaan wij te werk met respect en houden oog op het behoud van uw relatie.
  • Stap 2: Overleg of onderhandeling met deurwaarders, kredietinstellingen of overheidsinstellingen en stellen wij een afbetalingsregeling op. Mocht uw debiteur hier ook niet op reageren dan kunt u overwegen om juridische stappen te ondernemen. Dankzij onze samenwerking met Van Vliet advocaten te Nijmegen kunnen wij u hierbij ook ondersteunen.
  • Stap 3: Eindafrekening met onze incassokosten wanneer wij erin slagen de vordering te incasseren. Voor consumenten in Beuningen rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten.
 Voor zakelijke vorderingen gelden de afspraken zoals u die heeft vastgelegd in uw algemene voorwaarden voor zover van toepassing. Indien u geen specifieke afspraken heeft gemaakt, geldt de wettelijke regeling.

No-cure-no-pay

Voor ons telt alleen het resultaat. Daarom is incasso no-cure-no-pay vanzelfsprekend voor ons. Wanneer het desondanks niet lukt om de vordering te incasseren dan adviseren wij u graag over het vervolg.

Vorderingen tot € 25.000,-

De kantonrechter is bevoegd vorderingen te behandelen tot een bedrag van € 25.000,- U heeft derhalve tot dat bedrag niet per se meer een advocaat nodig bij een gerechtelijke procedure. U kunt zich ook laten bijstaan door ons kantoor tegen een betaalbaar tarief. Voor het voeren van gerechtelijke procedures en onze overige juridische diensten hanteert ons incassobureau in Beuningen een uurtarief van € 115,- exclusief BTW.

Juridische dienstverlening

Wij adviseren het Midden- en kleinbedrijf eveneens op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, etc. Ook hier geldt dat wij u in Beuningen tot bedragen van € 25.000,- kunnen bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Meer weten?

Bent u in Beuningen op zoek naar een incassokantoor, of overweegt u uw vordering tot € 25.000,- uit handen te geven, dan is ons incassobureau in Beuningen uw partner. Vul het contactformulier op deze website in of bel ons. Mailen mag natuurlijk ook.