Incassobureau Bemmel

You are here: Home / Incassobureau Bemmel

Incasso van openstaande vorderingen

Incassobureau BemmelIedereen heeft wel eens met een onwillige debiteur te maken. Een debiteur die de betaling van de vordering blijft uitstellen of zelfs de vordering geheel ontkent. Er resten u dan geen andere mogelijkheid dan het starten van een incassoprocedure en wellicht zelfs een gang naar de rechter. Voor al uw incassodiensten en ook gerechtelijke invorderingen kunt u terecht bij uw incassobureau in Bemmel. Onze expertise op dit terrein is veelzeggend.

Ons incassobureau Bemmel gaat uit van de relatie tussen u en uw debiteur. Onze incassoprocedure stemmen wij daarop af. Met onze maatwerkaanpak behaalt ons incassokantoor bijzonder goede resultaten.

Maatwerk aanpak

In eerste instantie verzamelen wij informatie over de vordering, de betalings- en inningproblemen en uw relatie met uw debiteur. Pas daarna benaderen van uw debiteur. Dit geschiedt zowel schriftelijk als telefonisch. Indien nodig benaderen wij uw debiteur ook persoonlijk. Uitgangspunt voor het contact met uw debiteur is steeds respect voor de belangen van beide partijen.
Indien uw debiteur weigert om te betalen zullen wij onderhandelingen en overleg starten met deurwaarders, kredietinstellingen en overheidsinstanties. Mocht uw debiteur hierna nog steeds niet betalen dan kunt u overwegen om juridische stappen te ondernemen. Wij kunnen u hierbij eveneens ondersteunen.  In laatste instantie, ontvangt u een eindafrekening met een specificatie van de incassokosten. Voor particulieren in Bemmel gelden de in de wet vastgestelde bedragen.
Wanneer het een zakelijke vorderingen betreft, dan gelden de afspraken die u heeft gemaakt met uw debiteur. Deze kunnen voortvloeien uit uw algemene voorwaarden of uit andere afspraken. Indien u uw algemene voorwaarden of andere voorwaarden niet van toepassing zijn, dan geldt de wettelijke regeling.

Wij zorgen voor de inning

Als ervaren incassobureau in Bemmel vinden wij incasso no-cure-no-pay geen risico. Onze incassoprocedures hebben een dermate hoog inningspercentage dat wij met incasso-no-cure–no-pay graag de uitdaging aangaan. Toch lukt het ons ook niet altijd om alle vordering in Bemmel binnen te halen. Dan is een gang naar de rechter helaas noodzakelijk. Sedert 2011 heeft u niet per se een advocaat nodig om te kunnen procederen. Tot bedragen van € 25.000,- kan ook uw incassobureau in Bemmel u bijstaan.
Ons incassobureau in Bemmel hanteert voor haar incassodiensten een tarief van € 95,- per uur exclusief BTW.

Juridisch advies

Ook op het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, etc. adviseren wij het Midden- en kleinbedrijf in Bemmel. En ook voor onze juridische adviezen hanteren wij een tarief van € 95,- per uur exclusief BTW.

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken? Vul het contactformulier op deze website in of bel met een van onze medewerkers. Mailen mag natuurlijk ook.