Incassobureau Arnhem

Incassobureau Arnhem als effectief sluitstuk van uw debiteurenbeheer

Incassobureau ArnhemDe incasso van een openstaande vordering is soms bijzonder lastig. Indien uw vordering niet wordt betaald of zelfs wordt betwist en u komt zelf niet verder met uw debiteur, dan is een incassoprocedure onontkoombaar. U kunt bij ons uw vordering uit handen geven. Uw incassobureau in Arnhem levert alle noodzakelijk incassodiensten en staat u waar nodig juridisch bij. Incassobureau Arnhem begeleidt u, tot bedragen van € 25.000,–, in uw gang naar de rechter.

Aanpak in drie stappen

In onze incassoprocedure onderscheiden wij 3 stappen:

  • Stap 1: Informatieverzameling en contact met de debiteur
    In stap 1 verzamelen wij informatie over het ontstaan van de vordering en uw relatie met de debiteur. Op basis van die informatie benaderen wij de debiteur schriftelijk, telefonisch of persoonlijk. Omdat wij de achtergrond van de vordering kennen en begrijpen worden in deze fase al vele incassoprocedures succesvol afgerond.
  • Stap 2: Overleg met andere instanties
    Mocht de debiteur na stap 1 nog niet betalen dan gaan wij overleg plegen of onderhandelen met bijvoorbeeld deurwaarders, overheidsinstanties of kredietinstellingen.
  • Stap 3: Afronding of vervolg
    Indien de incasso is geslaagd, ontvangt u de eindafrekening met een specificatie van de incassokostenWanneer de incasso nog niet is geslaagd zijn wellicht vervolgstappen nodig waarbij wij u ook juridische hulp kunnen bieden.

Echt uit handen geven

Voor ons incassobureau in Arnhem maken wij standaard gebruik van incasso no-cure-no-pay. Wij doen al het mogelijke om de vordering te innen. U betaalt alleen indien de inning slaagt.
Ondanks alle inspanning kunnen niet alle vordering worden geïnd. Een gerechtelijke invordering blijft soms noodzakelijk. Voor bedragen tot € 25.000, — kunnen sinds 2011 zonder advocaat geschillen worden voorgelegd aan een Kantonrechter. Als incassobureau in Arnhem kunnen wij u in deze vervolgfase eveneens juridisch bijstaan. Wij zijn bovendien al geheel ingewerkt in het dossier. Dat scheelt enorm veel tijd en geld.
Tegen een aantrekkelijk tarief van € 95,– per uur exclusief BTW, ondersteunen wij u graag in deze fase van de incassoprocedure.

Meer weten? over ons Incassobureau in de buurt van Arnhem

Wilt meer weten of een afspraak maken met ons incassokantoor? Vul het contactformulier op deze website in of bel met een van onze medewerkers. Mailen mag natuurlijk ook.