Incassodiensten - Aartsen & Somers

ONZE INCASSOPROCEDURE

IncassobureauWij trachten in verband met kosten- en tijdsbesparing vorderingen te incasseren zonder gerechtelijke maatregelen.

De werkwijze is als volgt. Uw debiteur wordt door ons schriftelijk in gebreke gesteld, waarbij tevens aanspraak wordt gemaakt op de buitengerech-telijke incassokosten en de wettelijke rente.

Indien vervolgens geen betaling volgt, wordt uw debiteur schriftelijk en telefonisch  een gerechtelijke procedure aangezegd.

Indien nodig voeren wij onderhandelingen, wordt overleg gepleegd met deurwaarders, kredietinstellingen, overheidsinstanties e.d. en stellen wij afbetalingsregelingen op.

In de meeste gevallen volgt betaling, van uw vordering, inclusief rente en kosten, waarna wij het u toekomende bedrag aan u overmaken, en onze dienstverlening voor u kosteloos is geweest.

Mocht uw debiteur ondanks onze inspanningen toch niet zijn overgegaan tot betaling, dan bespreken wij met u de mogelijke gerechtelijke vervolgstappen. U kunt daarbij denken aan een kort geding, een proces voor de rechtbank, een faillissementsaanvraag of het leggen van conservatoir beslag.

Uiteraard geven wij u daarbij vooraf een indicatie van de kosten van deze gerechtelijke vervolgstappen.

Incassodiensten

Gerechtelijke stappen

Mochten gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn, dan kunnen wij de procedure bij arbeidszaken, huurzaken en vorderingen tot €25.000,- zelf voeren. U kunt dan profiteren van ons zeer concurrerend uurtarief van € 115,- exclusief BTW. Voor die processen waarbij een advocaat noodzakelijk is, werken wij samen met Van Vliet advocaten, waarmee wij een zeer concurrerend uurtarief hebben afgesproken.

Uit handen geven

Overweegt u de inning van uw vordering uit handen te geven, dan zijn de incassodiensten van Aartsen en Somers een aantrekkelijke optie. Vul het contactformulier op deze website in of bel ons. Mailen mag natuurlijk ook.