Incassobureau

You are here: Home / Incasso dienstverlening / INCASSOBUREAU Aartsen & Somers

INCASSOBUREAU AARTSEN & SOMERS SINDS 1990

Niets is zo vervelend als een openstaande vordering waarbij de incasso maar niet wil lukken. U heeft alles al geprobeerd: vriendelijk vragen, afspraken maken, overtuigen, dwingend vragen, dreigen met dwang, etc. Het kost u veel tijd , veel geld en veel ergernis. Elke openstaande vordering is er een te veel. Een incassobureau kan u deze ergernis uit handen nemen en u bovendien veel geld besparen. De kans is immers veel groter dat een incassobureau een opstaande vordering incasseert dan dat u dat zelf doet. Wij doen immers elke dag niet anders sinds 25 jaren!

Onze incassoprocedure

IncassobureauWij trachten in verband met kosten- en tijdsbesparing vorderingen te incasseren zonder gerechtelijke maatregelen.

De werkwijze is als volgt. Uw debiteur wordt door ons schriftelijk in gebreke gesteld, waarbij tevens aanspraak wordt gemaakt op de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente.

Indien vervolgens geen betaling volgt, wordt uw debiteur schriftelijk en telefonisch  een gerechtelijke procedure aangezegd.

Indien nodig voeren wij onderhandelingen, wordt overleg gepleegd met deurwaarders, kredietinstellingen, overheidsinstanties e.d. en stellen wij afbetalingsregelingen op.

In de meeste gevallen volgt betaling, van uw vordering, inclusief rente en kosten, waarna wij het u toekomende bedrag aan u overmaken, en onze dienstverlening voor u kosteloos is geweest.

Mocht uw debiteur ondanks onze inspanningen toch niet zijn overgegaan tot betaling, dan bespreken wij met u de mogelijke gerechtelijke vervolgstappen. U kunt daarbij denken aan een kort geding, een proces voor de rechtbank, een faillissementsaanvraag of het leggen van conservatoir beslag.

Uiteraard geven wij u daarbij vooraf een indicatie van de kosten van deze gerechtelijke vervolgstappen.

 

 

 

No cure no pay

Voor ons incassobureau telt alleen het resultaat. Daarom is incasso op no cure no pay basis voor onze buitengerechtelijke werkzaamheden vanzelfsprekend voor ons.

Vorderingen tot € 25.000,-

De kantonrechter is bevoegd vorderingen te behandelen tot een bedrag van € 25.000,- U heeft derhalve tot dat bedrag geen advocaat meer nodig bij een gerechtelijke procedure. U kunt zich in deze procedures zodoende bij laten staan door ons bureau en profiteren van ons zeer concurrerend uurtarief van € 115,- exclusief BTW.

Meer weten?

Overweegt u uw vordering tot € 25.000,- uit handen te geven, dan is Incassobureau Aartsen en Somers uw partner. Vul het contactformulier op deze website in of bel ons. Mailen mag natuurlijk ook.