Wettelijke handelsrente 8% - Aartsen & Somers

Wettelijke handelsrente 8,05 %

Posted by

Indien uw debiteur te laat betaalt, kunt u na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak maken op rente. Voor handelstransacties geldt een hogere rente. Deze wettelijke handelsrente bedraagt vanaf 1 januari 2015   8,05% op jaarbasis en kan berekend worden over de te laat betaalde factuurbedragen terzake van transacties die beroeps- of bedrijfsmatig zijn aangegaan met een ander die handelt in het kader van zijn beroep of bedrijf of met een rechtspersoon.

 

U kunt de rente eenvoudig berekenen via de website www.wettelijke rente.net

mersin