Incassodiensten - Aartsen & Someren

ONZE INCASSOPROCEDURE

IncassobureauWij trachten in verband met kosten- en tijdsbesparing vorderingen te incasseren zonder gerechtelijke maatregelen.

De werkwijze is als volgt. Uw debiteur wordt door ons schriftelijk in gebreke gesteld, waarbij tevens aanspraak wordt gemaakt op de buitengerech-telijke incassokosten en de wettelijke rente.

Indien vervolgens geen betaling volgt, wordt uw debiteur schriftelijk en telefonisch  een gerechtelijke procedure aangezegd.

Indien nodig voeren wij onderhandelingen, wordt overleg gepleegd met deurwaarders, kredietinstellingen, overheidsinstanties e.d. en stellen wij afbetalingsregelingen op.

In de meeste gevallen volgt betaling, van uw vordering, inclusief rente en kosten, waarna wij het u toekomende bedrag aan u overmaken, en onze dienstverlening voor u kosteloos is geweest.

Mocht uw debiteur ondanks onze inspanningen toch niet zijn overgegaan tot betaling, dan bespreken wij met u de mogelijke gerechtelijke vervolgstappen. U kunt daarbij denken aan een kort geding, een proces voor de rechtbank, een faillissementsaanvraag of het leggen van conservatoir beslag.

Uiteraard geven wij u daarbij vooraf een indicatie van de kosten van deze gerechtelijke vervolgstappen.

Incassodiensten

Vorderingen tot € 25.000,-

De kantonrechter is bevoegd vorderingen te behandelen tot een bedrag van € 25.000,- U heeft derhalve tot dat bedrag geen advocaat meer nodig bij een gerechtelijke procedure, maar kunt u bij ons kantoor terecht. U kunt dan profiteren van ons zeer concurrerend uurtarief van € 95,- exclusief BTW.

Uit handen geven

Overweegt u de inning van uw vordering uit handen te geven, dan zijn de incassodiensten van Aartsen en Somers een aantrekkelijke optie. Vul het contactformulier op deze website in of bel ons. Mailen mag natuurlijk ook.